Jastrzębskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Daszek" Sp. z o. o.