Jastrzębskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego

O nas

Jastrzębskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Daszek" sp. z o.o., powołane zostało do życia na podstawie Uchwały Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój nr XXXI/536/97 z dnia 22 marca 1997 roku w sprawie utworzenia Jastrzębskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego "Daszek" sp. z o. o. z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju. Umowa Spółki została zatwierdzona przez Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast decyzją nr 44 z dnia 11 czerwca 1997 roku. Spółka działa na podstawie Kodeksu Spółek Handlowych oraz Ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego. Spółka wpisana jest do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000041091.      

Jedynym Udziałowcem Spółki jest Miasto Jastrzębie-Zdrój, kapitał zakładowy Spółki wynosi 17 675 000,00 zł.

Od początku istnienia Spółki jej siedziba znajduje się w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. 1 Maja 15.

Jastrzębskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Daszek” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zgodnie z zapisami umowy spółki, prowadzi działalność w zakresie budowy i nabywania domów mieszkalnych oraz ich eksploatacji na zasadach najmu. Ponadto Towarzystwo może również nabywać budynki mieszkalne, przeprowadzać remonty i modernizację obiektów przeznaczonych na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych na zasadach najmu, wynajmować lokale użytkowe znajdujące się w budynkach towarzystwa, sprawować zarząd budynkami mieszkalnymi i niemieszkalnymi, prowadzić inną działalność związaną z budownictwem mieszkaniowym oraz infrastrukturą towarzyszącą.

Spółka do chwili obecnej zrealizowała 6 inwestycji finansowanych głównie ze środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego oraz Banku Gospodarstwa Krajowego dzięki którym zasoby mieszkaniowe stanowi 238 lokali mieszkalnych. Fundusz ten został w roku 2009 zlikwidowany, co spowodowało wstrzymanie procesu inwestycyjnego. W roku 2019 oddano do użytku budynek wielorodzinny przy ul. Witczaka 4 FGH z dwudziestoma siedmioma lokalami mieszkalnymi i z taką samą ilością stanowisk postojowych w garażu podziemnym. W 2022 roku został oddany kolejny budynek wielorodzinny przy ul. Witczaka JKL z trzydziestoma trzema lokalami mieszkalnymi i z parkingiem podziemnym wielostanowiskowym.

Aktualnie w Spółce, obok procesu zarządzania operacyjnego własnym zasobem nieruchomości trwają prace nad pozyskaniem środków niezbędnych do realizacji budowy kolejnego budynku wielorodzinnego w Jastrzębiu-Zdroju.