Jastrzębskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Daszek" Sp. z o. o.

Klauzule RODO

Klauzula informacyjna korespondencja elektroniczna

Klauzula informacyjna wniosek zawarcia umowy najmu

Klauzula informacyjna zawarcie umowy

Klauzula informacyjna monitoring