Jastrzębskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Daszek" Sp. z o.o.

Zapytanie ofertowe nr ZAP/U/11/2017 świadczenie usługi porządkowo-czystościowej w 2018r.

JTBS "Daszek" Sp. z o.o. ogłasza postępowanie przetargowe na świadczenie usług porządkowo - czystościowych w obiektach należących do JTBS "Daszek" Sp. z o. o. w Jastrzębiu-Zdroju w 2018 roku.
1). Zapytanie ofertowe 
2). Projekt umowy 
3). Formularz ofertowy

ZP/1/2017 Budowa budynku wielorodzinnego przy ulicy Witczaka w Jastrzębiu-Zdroju - przetarg na wyłonienie wykonawcy

Jastrzębskie TBS Sp. z o.o. ogłasza przetarg na: 
Budowę dwóch budynków wielorodzinnych z garażami wbudowanymi wraz z instalacjami wewnętrznymi, dojściami, drogami, parkingami, siecią wodociągową, kanalizacji sanitarnej i deszczowej i oświetleniem terenu. Wielorodzinny budynek mieszkalny przy ul. Witczaka w Jastrzębiu-Zdroju – Etap I.
Załączniki do pobrania:
1) Ogłoszenie o zamówieniu
2) Pozwolenie na budowę
3) SIWZ wraz załącznikami
4) Projekt budowlany
5) Projekt wykonawczy
6) STWiOR
7) Przedmiary robót
8) Zmiana SIWZ z dnia 27.10.2017r.
9). Zmiana ogłoszenia z dnia 27.10.2017r.
10). Wyjaśnienia do zapytań z dnia 07.11.2017r.
11). Lista złożonych ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Plan postępowań przetargowych na 2017 rok

Plan postępowań przetargowych na 2017 rok [zobacz]