Jastrzębskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Daszek" Sp. z o.o.

ZAP U/08/2018 Zapytanie ofertowe dotyczące wykonywania usług dotyczących napraw awaryjnych

Zapytanie ofertowe dotyczące wykonywania usług dotyczących napraw awaryjnych, prac konserwacyjnych oraz remontów bieżących w zakresie robót ogólnobudowlanych dla JTBS "Daszek" Sp.z o. o. w Jastrzębiu-Zdroju. 

1. Zapytanie ofertowe

2. Projekt umowy

3. Formularz ofertowy