Jastrzębskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Daszek" Sp. z o. o.

Zapytanie ofertowe nr ZAP/U/04/2021 w sprawie wykonania prac porządkowo - czystościowych, napraw awaryjnych i konserwatorskich, utrzymania teren. ziel

Zarząd JTBS "Daszek" Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert w zakresie świadczenia usług związanych z wykonywaniem prac porządkowo-czystościowych, świadczenia usług dotyczących drobnych napraw awaryjnych i konserwatorskich związanych z utrzymaniem należytego stanu technicznego budynków i lokali oraz do dokonywania wszelkich napraw i konserwacji wynikających z normalnej ich eksploatacji z wyłączeniem prac remontowych oraz świadczenia usług związanych z utrzymaniem terenów zielonych w nieruchomościach eksploatowanych przez JTBS "Daszek" Sp. z o. o. w Jastrzębiu-Zdroju.

Termin składania ofert do 13 kwietnia 2021r. do godz. 14.00

Załączniki:

2a). Formularz ofertowy doc. [zobacz]

1). Zapytanie ofertowe [zobacz]
2). Formularz ofertowy [zobacz]
3). Projekt umowy z Wykonawcą [zobacz]
- załącznik nr 1 do umowy [zobacz]
- załącznik nr 2 do umowy [zobacz]
- załącznik nr 3 do umowy [zobacz]

Zapytanie ofertowe nr ZAP/U/02/2021 - świadczenie usług związanych z nadzorem oraz wsparciem technicznym nad nieruchomościami

Zarząd JTBS "Daszek" Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert w zakresie usług związanych z nadzorem oraz wsparciem technicznym nad nieruchomościami eksploatowanymi przez JTBS "Daszek" sp. z o. o. w Jastrzębiu-Zdroju.

Termin składania ofert do 25 marca 2021 roku do godz. 14.00.

Załączniki:

1. Zapytanie ofertowe [zobacz]

2. Formularz ofertowy [zobacz]

Zapytanie ofertowe nr ZAP/U/01/2021 w sprawie wykonania usługi w zakresie przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020.

Zarząd JTBS "Daszek" sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na świadczenie usługi przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020, obejmujący okres od 01 stycznia 2020 do 31 grudnia 2020 roku ze sporządzeniem pisemnego sprawozdania z badania sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta.

Termin składania ofert do 19 lutego 2020 roku do godz. 14.00.

Załączniki:

1. Zapytanie ofertowe: [pobierz]

2. Formularz ofertowy: [pobierz]