Jastrzębskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Daszek" Sp. z o.o.

Modernizacja kominów wentylacyjnych w budynku wielorodzinnym w Jastrzębiu-Zdroju przy ulicy Witczaka 4ABC.

Modernizacja kominów wentylacyjnych polegająca na przekuciu otworów wentylacyjnych ponad dachem (na przelot) w budynku wielorodzinnym eksploatowanych przez JTBS "Daszek" Sp. z o. o. w Jastrzębiu-Zdroju przy ulicy Witczaka 4ABC, zgodnie z
ekspertyzą kominiarską. Termin skladania ofert 27.08.2018r. do godziny 15.00

1). Zapytanie ofertowe  z dnia 23.08.2018r.

2). Formularz ofertowy

3). Projekt umowy