Jastrzębskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Daszek" Sp. z o. o.

Zapytanie ofertowe nr ZAP/U/14/2022

Jastrzębskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Daszek" sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na wybór Wykonawcy usługi w zakresie wykonania i montażu mebli biurowych do pomieszczenia biurowego w budynku handlowo-usługowym przy ul. 1 Maja 15 w Jastrzębiu-Zdroju, będacym w zarządzie JTBS "Daszek" sp. z o. o. w Jastrzębiu-Zdroju.

Termin składania ofert do dnia 7 grudnia (środa) 2022 roku do godz. 14.00.

Załaczniki:

1. Zapytanie ofertowe nr ZAP/14/U/2022 - [zobacz]

2. Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr ZAP/U/14/2022 - Formularz ofertowy - [zobacz]

3. Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr ZAP/U/14?2022 - projekt umowy [zobacz]

Zapytanie ofertowe nr ZAP/U/13/2022

Jastrzębskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Daszek" sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na wybór Wykonawcy usługi w zakresie wykonania prac dekarskich i budowlanych w budynku usługowo-handlowym w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Turystycznej 63B na działce gruntu nr 110/3, będącym w zarządzie JTBS "Daszek" sp. z o. o. w Jastrzębiu-Zdroju.

Termin składania ofert do 20 października (czwartek) 2022 roku do godz. 14.00.

Zapytanie ofertowe nr ZAP/U/13/2022 zostało zakończone, nie wyłoniono wykonawcy za względu na brak ofert.

Załączniki:

1. Zapytanie ofertowe nr ZAP/U/13/2022 - [zobacz]

2. Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr ZAP/U/13/2022 - Przedmiar robót - [zobacz]

3. Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego nr ZAP/U/13/2022 - Formularz ofertowy - [zobacz]

4. Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego nr ZAP/U/13/2022 - projekt Umowy z Wykonawcą - [zobacz]

Zapytanie ofertowe ZAP/U/12/2022

Jastrzębskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Daszek" sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na wybór Wykonawcy usługi w zakresie całodobowego zimowego utrzymania terenów wskazanych przez Zleceniodawcę JTBS "Daszek" sp. z o. o. z siedzibą przy ul. 1 Maja 15 w Jastrzębiu-Zdroju.

Termin składania ofert do 17 października (poniedziałek) 2022 roku do godz. 14.00.

Załączniki:

1. Zapytanie ofertowe nr ZAP/U/2022 - [zobacz]

2. Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr ZAP/U/12/2022 - obmiar powierzchni objętych utrzymaniem zimowym - [zobacz]

3. Załacznik nr 2 do Zapytania ofertowego nr ZAP/U/12/2022 - Formularz ofertowy - [zobacz]

4. Załacznik nr 3 do Zapytania ofertowego nr ZAP/U/12/2022 - projekt umowy - [zobacz]

Zapytanie ofertowe nr ZAP/U/11/2022

Jastrzębskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Daszek" sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na wybór Wykonawcy usługi okresowego przeglądu instalacji gazowej dla JTBS "Daszek" sp. z o. o. w Jastrzębiu-Zdroju w budynkach wielorodzinnych oraz w lokalach usługowych.

Termin składania ofert do 12 października (środa) 2022 roku do godz. 14.00.

Załaczniki:

1. Zapytanie ofertowe nr ZAP U/11/2022 - [zobacz]

2. Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr ZAP U/11/2022 - Formularz ofertowy - [zobacz]

 

 

Zapytanie ofertowe nr ZAP/U/10/2022

Jastrzębskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Daszek" Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na wybór Wykonawcy usługi w zakresie wykonania prac budowlanych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Truskawkowej 1 i 1A, będącym w zarządzie JTBS "Daszek" Sp. z o. o. w Jastrzębiu-Zdroju.

Termin składania ofert do 10 października (poniedziałek) 2022 roku do godziny 14.00.

Załączniki:

1. Zapytanie ofertowe nr ZAP/U/10/2022 - [zobacz]

2. Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr ZAP/U/10/2022 - [zobacz]

3. Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr ZAP/U/10/2022 Formularz ofertowy - [zobacz]

4. Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego nr ZAP/U/10/2022 projekt umowy - [zobacz]

Zapytanie ofertowe nr ZAP/U/09/2022

Jastrzębskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Daszek" Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na wybór Wykonawcy usługi w zakresie wykonania prac budowlanych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Truskawkowej 1 i 1A, będącym w zarządzie JTBS "Daszek" Sp. z o. o. w Jastrzębiu-Zdroju.

Termin składania ofert do 20 września (wtorek) 2022 roku do godziny 14.00.

Zapytanie ofertowe nr ZAP/U09/22 zostało zakończone, nie wyłoniono wykonawcy ze względu na brak ofert.

Załączniki:

1. Zapytanie ofertowe nr ZAP/U/09/2022 [zobacz]

2. Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr ZAP/U/09/2022 [zobacz]

3. Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr ZAP/U/09/2022 - Formularz ofertowy [zobacz]

4. Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego nr ZAP/U/09/2022 - projekt umowy [zobacz]

Zapytanie ofertowe nr ZAP/U/08/2022

Jastrzębskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Daszek" Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na wybór Wykonawcy usługi w zakresie świadczenia usług związanych z kompleksową obsługą prawną JTBS "Daszek" Sp. z o. o. w Jastrzębiu-Zdroju.

Termin składania ofert do 20 czerwca 2022 roku (poniedziałek) do godz. 14.00.

Załączniki:

1. Zapytanie ofertowe nr ZAP/U//08/2022 [zobacz].

2. Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr ZAP/U/08/2022 - Formularz ofertowy [zobacz].

3. Projekt umowy z Wykonawcą [zobacz].

Zawiadamiamy:

Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 20 czerwca 2022 roku.

Wpłynęło ofert 23, w tym ofert niespełniających wymagań wynikajacych z zapytania ofertowego 2 (złożone po terminie).

Zarząd JTBS "Daszek" Sp. z o. o. zaprosił do negocjacji trzy Kancelarie Prawne, które zaoferowały najniższą cenę za obsługę prawną. Termin negocjacji upłynął w dniu 23.06.2022 roku.

W wyniku negocjacji najniższą cenę zaproponowała Kancelaria Radcy Prawnego Damian Jeszka z siedzibą w Żorach.

Zapytanie ofertowe nr ZAP/U/07/2022

Jastrzębskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Daszek" Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na wybór Wykonawcy usługi w zakresie świadczenia usług związanych z nadzorem oraz wsparciem technicznym nad nieruchomościami eksploatowanymi przez JTBS "Daszek" Sp. z o. o. w Jastrzębiu-Zdroju.

Termin składania ofert do 20 czerwca 2022 roku (poniedziałek) do godz. 14.00.

Załączniki:

1. Zapytanie ofertowe nr ZAP/U/07/2022 [zobacz].

2. Załacznik nr 1 do zapytania ofertowego nr ZAP/U/07/2022 - Formularz ofertowy [zobacz].

3. Projekt Umowy z Wykonawcą [zobacz].

Zapytanie ofertowe ZAP/U/06/2022 w zakresie prac dekarskich w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Marusarzówny.

Zarząd JTBS 'Daszek" Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na wybór Wykonawczy usługi w zakresie wykonania prac dekarskich w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Marusarzówny 31/8, 39/13, Marusarzówny 39 - 41, będących w zarządzie JTBS "Daszek" Sp. z o. o. w Jastrzębiu-Zdroju.

Termin składania ofert do 30 maja (poniedziałek) do godz. 14.00.

Załaczniki:

1) Zapytanie ofertowe nr ZAP/U/06/2022 - [zobacz]

2) Formularz ofertowy - Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr ZAP/U/06/2022 - [zobacz]

3) Projekt umowy - Załacznik nr 2 do zapytania ofertowego nr ZAP/U/06/2022 - [zobacz]