Jastrzębskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Daszek" Sp. z o.o.

Plan postępowań przetargowych na 2017 rok

Plan postępowań przetargowych na 2017 rok [zobacz]

Zapytanie ofertowe nr ZAP/U/10/2017 Całodobowe zimowe utrzymanie terenów

JTBS "Daszek" Sp. z o.o. zaprasza wykonawców do składania ofert na świadczenie usługi całodobowego zimowego utrzymania terenów.

1). wymagania ofertowe, obmiar terenów i wzór umowy [zobacz]

2). mapki [zobacz]