Jastrzębskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego

Zapytanie ofertowe nr ZAP/U/10/2024

Jastrzębskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Daszek" sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na wybór Wykonawcy w zakresie świadczenia usług związanych z remontem dwóch balkonów budynku wielorodzinnego w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Marusarzówny 25 i 27 będącym w zarządzie JTBS "Daszek" sp. z o. o. w Jastrzębiu-Zdroju.

Termin składania ofert do 29 maja (środa) 2024 roku do godziny 14.00.

Załączniki:

1. Zapytanie ofertowe nr ZAP/U/10/2024 - [zobacz]

2. Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr ZAP/U/10/2024 - Formularz ofertowy - [zobacz]

3. Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego nr ZAP/U/10/2024 - Przedmiar - [zobacz]

4. Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego nr ZAP/U/10/2024 - projekt Umowy - [zobacz]

Zapytanie ofertowe nr ZAP/U/09/2024

Jastrzębskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Daszek" sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na wybór Wykonawcy w zakresie świadczenia usług związanych z naprawą poszycia dachowego budynku wielorodzinnego w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Marusarzówny 29, będącym w zarządzie JTBS "Daszek" sp. z o. o. z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju.

Termin składania ofert do dnia 17 maja (piątek) 2024 roku do godziny 12.00.

Załączniki:

1. Zapytanie ofertowe nr ZAP/U/2024 - [zobacz]

2. Załącznik nr 1 do Zapytania ofetowego nr ZAP/U/09/2024 - Formularz ofertowy - [zobacz]

3. Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego nar ZAP/U/09/2024 - Przedmiar - [zobacz]

4. Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego nr ZAP/U/09/2024 - Projekt Umowy - [zobacz]

Zapytanie ofertowe nr ZAP/U/08/2024

Jastrzębskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Daszek" sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na wybór Wykonawcy w zakresie świadczenia usług związanych z naprawą poszycia dachowego budynku wielorodzinnego w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Marusarzówny 29, będącym w zarządzie JTBS "Daszek" sp. z o. o. w Jastrzębiu-Zdroju.

Termin składania ofert do 06 maja (poniedziałek) 2024 roku do godziny 14.00.

Załączniki:

1. Zapytanie ofertowe nr ZAP/U/08/2024 - [zobacz]

2. Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr ZAP/U/08/2024 - Formularz ofertowy - [zobacz]

3. Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego nr ZAP/U/08/2024 - Przedmiar robót - [zobacz]

4. Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego nr ZAP/U/08/2024 - Projekt Umowy - [zobacz]

Zapytanie ofertowe nr ZAP/U/08/2024 zostało unieważnione ze względu na brak ofert spełniających oczekiwania Zamawiającego.

Zapytanie ofertowe nr ZAP/U/07/2024

Jastrzębskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Daszek" sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na wybór Wykonawcy usług związanych z utrzymaniem terenów zielonych w sezonie letnim 2024 roku dla Jastrzębskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego "Daszek" sp. z o. o. z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. 1 Maja 15.

Termin składania ofert do 24 kwietnia (środa) 2024 roku do godziny 14.00.

Załączniki:

1. Zapytanie ofertowe nr ZAP/U/07/2024 - [zobacz]

2. Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr ZAP/U/07/2024 - Formularz ofertowy - [zobacz

3. Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego nr ZAP/U/07/2024 - projekt Umowy - [zobacz]

4. Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego nr ZAP/U/07/2024 - mapki - [zobacz]

Wpłynęły trzy oferty.

Zarząd JTBS "Daszek" sp. z o. o. zaprosił trzy Firmy, które złożyły oferty, do negocjacji.

Po negocjacjach, do wykonania usługi wybrano najkorzystniejszą ofertę Firmy OLCHA  z siedzibą w Katowicach.

Zapytanie ofertowe nr ZAP/U/06/2024

Jastrzębskie Towarzustwo Budownictwa Społecznego "Daszek" sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na wybór Wykonawcy usługi w zakresie wykonania niezbędnych prac budowlanych związanych z modernizacją elewacji w pawilonie usługowo-handlowym w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Turystycznej 63B (od strony "Żabki"), będącym w zarządzie JTBS "Daszek" sp. z o. o. w Jastrzębiu-Zdroju.

Termin składania ofert do 09 kwietnia (wtorek) 2024 roku do godziny 14.00.

Załączniki:

1. Zapytanie ofertowe nr ZAP/U/06/2024 - [zobacz]

2. Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr ZAP/U/06/2024 - Przedmiar robót - [zobacz]

3. Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego nr ZAP/U/06/2024 - Formularz ofertowy - [zobacz]

4. Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego nr ZAP/U/06/2024 - projekt Umowy  - [zobacz]

Wpłynęły dwie oferty.

Zarząd JTBS "Daszek" sp. z o. o. zaprosił obydwie Firmy, które złożyły oferty, do negocjacji. 

Po negocjacjach, do wykoania usługi wybrano najkorzystniejszą ofertę Firmy MARGO SC z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju.

Zapytanie ofertowe nr ZAP/U/05/2024

Jastrzębskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Daszek" sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na wybór Wykonawcy w zakresie przeprowadzenia niezbędnych prac budowlanych związanych z modernizacją drzwi wejściowych do budynku wielorodzinnego przy ul. Marusarzówny 29, 31, 33 w Jastrzębiu-Zdroju dla Jastrzębskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego "Daszek" sp. z o. o. z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju.

Termin składania ofert do 20 marca (środa) 2024 roku do godziny 14.00.

Załączniki:

1. Zapytanie ofertowe nr ZAP/U/05/2024 - [zobacz]

2. Formularz ofertowy - Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr ZAP/U/05/2024 - [zobacz]

3. Projekt Umowy - Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr ZAP/U/05/2024 - [zobacz]

Wpłynęły dwie oferty.

Zarząd JTBS "Daszek" sp. z o. o. zaprosił obydwie Firmy, które złożyły oferty, do negocjacji.

Po negocjacjach, do wykonania usługi wybrano najkorzystniejszą ofertę Firmy Handlowej "Neptun" z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju.

 

Zapytanie ofertowe nr ZAP/U/04/2024

Jastrzębskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Daszek" sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na wybór Wykonawcy usługi w zakresie wykonania niezbędnych prac budowlanych związanych z remontem balkonów wraz z robotami towarzyszącymi w budynku wielorodzinnym w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Witczaka 4 ABC, będącym w zarządzie JTBS "Daszek" sp. z o. o. w Jastrzębiu-Zdroju.

Termin składania ofert do 19 marca (wtorek) 2024 roku do godziny 14.00.

Załączniki:

1. Zapytanie ofertowe nr ZAP/U/04/2024 - [zobacz]

2. Przedmiar robót - Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr ZAP/U/04/2024  - [zobacz]

3. Formularz ofertowy - Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego nr ZAP/U/04/2024  - [zobacz]

4. Projekt Umowy - Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego ne ZAP/U/04/2024  - [zobacz]

Wpłynęły dwie oferty.

Zarząd JTBS "Daszek" sp. z o. o. zaprosił obydwie Firmy, które złożyły oferty, do negocjacji.

Po negocjacjach, do wykonania usługi wybrano najkorzystniejszą ofertę Firmy DGW sp. z o. o. z siedzibą w Turzy Śląskiej.

 

Zapytanie ofertowe nr ZAP/U/03/2024

Jastrzębskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Daszek" sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na wybór Wykonawcy usługi wykonania niezbędnych prac budowlanych w zakresie modernizacji części elewacji w pawilonie usługowo-handlowym w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Turystycznej 63B (od strony "Żabki"), będącym w zarządzie JTBS "Daszek" sp. z o. o. w Jastrzębiu-Zdroju.

 Termin składania ofert do 18 marca (poniedziałek) 2024 roku do godziny 14.00.

Zapytanie ofertowe nr ZAP/U/03/2024 zostało unieważnione ze względu na brak ofert spełniajacych wymagania Zamawiajacego.

Załaczniki:

1. Zapytanie ofertowe nr ZAP/U/03/2024 - [zobacz]

2. Przedmiar robót - Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr ZAP/U/03/2024 - [zobacz

3. Formularz ofertowy - Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego nr ZAP/U/03/2024 - [zobacz]

4. Projekt Umowy - Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego nr ZAP/U/03/2024 - [zobacz]

Zapytanie ofertowe nr ZAP/U/02/2024

Jastrzębskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Daszek" sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na świadczenie usług dotyczących drobnych napraw awaryjnych i konserwatorskich związanych z utrzymaniem należytego stanu technicznego budynków i lokali, usług dotyczących wszelkich napraw i konserwacji wynikających z normalnej ich eksploatacji z wyłączeniem prac remontowych w nieruchomościach eksploatowanych przez JTBS "Daszek" sp. z o. o. w Jastrzębiu-Zdroju.

Termin składania ofert do 12 marca (wtorek) 2024 roku do godziny 14.00.

Załączniki:

1. Zapytanie ofertowe nr ZAP/U/02/2024  - [zobacz]

2. Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr ZAP/U/02/2024 - Formularz ofertowy - [zobacz]

3. Załacznik nr 2 do Zapytania ofertowego nr ZAP/U/02/2024 - projekt Umowy - [zobacz]

Wpłynęła jedna oferta. Zarząd JTBS "Daszek" sp. z o. o. zaprosił Firmę, która złożyła ofertę, do negocjacji. Po negocjacjach wybrano Firmę P.H.U. "C2S" z siedzibą w Zebrzydowicach.