Jastrzębskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Daszek" Sp. z o.o.

Zapytanie ofertowe nr ZAP/U/2/2018 kompleksowa obsługa prawna

JTBS "Daszek" Sp. z o.o. organizuje postępowanie przetargowe w zakresie kompleksowej obsługi prawnej Spółki na rok 2018.

1). Zapytanie ofertowe.

Zapytanie ofertowe nr ZAP/U/1/2018 przebudowa ciągu chodnikowego na nawierzchnię utwardzoną ul. Turystyczna 5B w Jastrzębiu-Zdroju

JTBS "Daszek" Sp. z o.o. ogłasza postępowanie przetargowe na przebudową ciągu chodnikowego na nawierzchnię utwardzoną dostosowaną do obsługi samochodów dostawczych o maksymalnej ładowności do 2,5 t., na działce 97/1 w rejonie pawilonu handlowego „420” przy ul. Turystycznej 5B w Jastrzębiu-Zdroju.

1). Zapytanie ofertowe
2). Formularz ofertowy
3). Wzór umowy

4). Projekt budowlany

ZP/1/2017 Budowa budynku wielorodzinnego przy ulicy Witczaka w Jastrzębiu-Zdroju - przetarg na wyłonienie wykonawcy

Jastrzębskie TBS Sp. z o.o. ogłasza przetarg na: 
Budowę dwóch budynków wielorodzinnych z garażami wbudowanymi wraz z instalacjami wewnętrznymi, dojściami, drogami, parkingami, siecią wodociągową, kanalizacji sanitarnej i deszczowej i oświetleniem terenu. Wielorodzinny budynek mieszkalny przy ul. Witczaka w Jastrzębiu-Zdroju – Etap I.
Załączniki do pobrania:
1) Ogłoszenie o zamówieniu
2) Pozwolenie na budowę
3) SIWZ wraz załącznikami
4) Projekt budowlany
5) Projekt wykonawczy
6) STWiOR
7) Przedmiary robót
8) Zmiana SIWZ z dnia 27.10.2017r.
9). Zmiana ogłoszenia z dnia 27.10.2017r.
10). Wyjaśnienia do zapytań z dnia 07.11.2017r.
11). Lista złożonych ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
12). Informacja o unieważnieniu przetargu

Plan postępowań przetargowych na 2017 rok

Plan postępowań przetargowych na 2017 rok [zobacz]