Jastrzębskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Daszek" Sp. z o.o.

ZP/3/2018 Budowa budynku wielorodzinnego przy ulicy Witczaka w Jastrzębiu-Zdroju - trzeci przetarg na wyłonienie wykonawcy

Jastrzębskie TBS Sp. z o.o. ogłasza przetarg na:

Budowę dwóch budynków wielorodzinnych z garażami wbudowanymi wraz z instalacjami wewnętrznymi, dojściami, drogami, parkingami, siecią wodociągową, kanalizacji sanitarnej i deszczowej i oświetleniem terenu.

Etap I - Wielorodzinny budynek mieszkalny przy ul. Witczaka w Jastrzębiu-Zdroju.

Załączniki do pobrania:

1). Ogłoszenie o zamówieniu.

2). Pozwolenie na budowę.

3). SIWZ wraz z załącznikami

4). Projekt budowlany zamienny nr 1.

5). Projekt wykonawczy zamienny nr 1.

6). Projekt budowlany zamienny nr 2

7). Projekt wykonawczy zamienny nr 2

- architektura

- konstrukcja / żelbety

- instalacje elektryczne

- instalacje saniterne wewnętrzne

8). STWIOR.

9). Przedmiary robót w PDF i ATH

10). Informacja o zmianie terminu składania ofert - informacja o zmianie ogłoszenia
______________________

11). Zmiana treści SIWZ w zakresie uzupełnienia dokumentacji - informacja z dnia 23.03.2018r.
Projekt Wykonawczy zamienny nr 2 - Drogi, dojścia i parkingi, niwelacja terenu.

Zapytanie ofertowe nr ZAP/U/4/2018 kompleksowy nadzór oraz wsparcie techniczne nad nieruchomościami

JTBS "Daszek" Sp. z o.o. organizuje postępowanie przetargowe w zakresie usług związanych z nadzorem oraz wsparciem technicznym nad nieruchomościami eksploatowanymi przez JTBS "Daszek" Sp. z o.o. na rok 2018.

1). Zapytanie ofertowe.

2). Formularz ofertowy

Zapytanie ofertowe ZAP U/03/2018 na usługę przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego za rok 2017

W oparciu o art. 64 ust. 1 pkt 4 z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1047
z późn. zm.) Jastrzębskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Daszek” Sp. z o. o. zaprasza do złożenia oferty dotyczącej przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017, obejmujący okres od 01 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. ze sporządzeniem pisemnego sprawozdania z badania sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta, zawierającego wszystkie elementy określone w art. 83 z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym. (Dz. U. z 2017 r., poz. 1089 z późniejszymi zmianami). [zobacz]
1). Formularz ofertowy.

ZP/2/2017 Budowa budynku wielorodzinnego przy ulicy Witczaka w Jastrzębiu-Zdroju - przetarg na wyłonienie wykonawcy

Jastrzębskie TBS Sp. z o.o. ogłasza przetarg na:
Budowę dwóch budynków wielorodzinnych z garażami wbudowanymi wraz z instalacjami wewnętrznymi, dojściami, drogami, parkingami, siecią wodociągową, kanalizacji sanitarnej i deszczowej i oświetleniem terenu.

Etap I - Wielorodzinny budynek mieszkalny przy ul. Witczaka w Jastrzębiu-Zdroju.

Załączniki do pobrania:
1). Ogłoszenie o zamówieniu.
2). Pozwolenie na budowę.
3). SIWZ wraz z załącznikami
4). Projekt budowlany.
5). Projekt wykonawczy.
6). STWIOR.
7). Przedmiary robót w PDF
8). Przedmiary robót w ATH

9). Wyjaśnienia do zapytań z dnia 29.12.2017r.

10). Wyjaśnienia do zapytań z dnia 05.01.2018r.
11). Rysunek nr Kz.P-4B

12). Informacja o przesunięciu terminu składania ofert

13). Zmodyfikowane przedmiary robót z dnia 10.01.2018r. - .ath, .pdf 

14). Wyjaśnienia do zapytań z dnia 15.01.2018r.
15). Zmodyfikowany formularz ofertowy z dnia 15.01.2018r.

16). Wyjaśnienia do zapytań z dnia 17.01.2018r.

17). Informacja o zmodyfikowaniu przedmiarów z dnia 18.01.2018r.
18). Zmodyfikowany przedmiar robót z dnia 18.01.2018r.

19). Wyjaśnienia do zapytania z dnia 19.01.2018r.
20). Zmodyfikowany przedmiar robót z dnia 19.01.2018r.

21). Wyjaśnienia do zapytania oraz informacja o przesunięciu terminu składania ofert z dnia 22.01.2018r.

22). Lista złożonych ofert do przetargu

23). Informacja o unieważnieniu przetargu

Plan postępowań przetargowych na 2017 rok

Plan postępowań przetargowych na 2017 rok [zobacz]

ZP/1/2017 Budowa budynku wielorodzinnego przy ulicy Witczaka w Jastrzębiu-Zdroju - przetarg na wyłonienie wykonawcy

Jastrzębskie TBS Sp. z o.o. ogłasza przetarg na: 
Budowę dwóch budynków wielorodzinnych z garażami wbudowanymi wraz z instalacjami wewnętrznymi, dojściami, drogami, parkingami, siecią wodociągową, kanalizacji sanitarnej i deszczowej i oświetleniem terenu. Wielorodzinny budynek mieszkalny przy ul. Witczaka w Jastrzębiu-Zdroju – Etap I.
Załączniki do pobrania:
1) Ogłoszenie o zamówieniu
2) Pozwolenie na budowę
3) SIWZ wraz załącznikami
4) Projekt budowlany
5) Projekt wykonawczy
6) STWiOR
7) Przedmiary robót
8) Zmiana SIWZ z dnia 27.10.2017r.
9). Zmiana ogłoszenia z dnia 27.10.2017r.
10). Wyjaśnienia do zapytań z dnia 07.11.2017r.
11). Lista złożonych ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
12). Informacja o unieważnieniu przetargu

Zapytanie ofertowe nr ZAP/U/2/2018 kompleksowa obsługa prawna

JTBS "Daszek" Sp. z o.o. organizuje postępowanie przetargowe w zakresie kompleksowej obsługi prawnej Spółki na rok 2018.

1). Zapytanie ofertowe.