Jastrzębskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Daszek" Sp. z o. o.

Zapytanie ofertowe nr ZAP/U/08/2022

Jastrzębskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Daszek" Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na wybór Wykonawcy usługi w zakresie świadczenia usług związanych z kompleksową obsługą prawną JTBS "Daszek" Sp. z o. o. w Jastrzębiu-Zdroju.

Termin składania ofert do 20 czerwca 2022 roku (poniedziałek) do godz. 14.00.

Załączniki:

1. Zapytanie ofertowe nr ZAP/U//08/2022 [zobacz].

2. Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr ZAP/U/08/2022 - Formularz ofertowy [zobacz].

3. Projekt umowy z Wykonawcą [zobacz].

Zawiadamiamy:

Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 20 czerwca 2022 roku.

Wpłynęło ofert 23, w tym ofert niespełniających wymagań wynikajacych z zapytania ofertowego 2 (złożone po terminie).

Zarząd JTBS "Daszek" Sp. z o. o. zaprosił do negocjacji trzy Kancelarie Prawne, które zaoferowały najniższą cenę za obsługę prawną. Termin negocjacji upłynął w dniu 23.06.2022 roku.

W wyniku negocjacji najniższą cenę zaproponowała Kancelaria Radcy Prawnego Damian Jeszka z siedzibą w Żorach.

Zapytanie ofertowe nr ZAP/U/07/2022

Jastrzębskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Daszek" Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na wybór Wykonawcy usługi w zakresie świadczenia usług związanych z nadzorem oraz wsparciem technicznym nad nieruchomościami eksploatowanymi przez JTBS "Daszek" Sp. z o. o. w Jastrzębiu-Zdroju.

Termin składania ofert do 20 czerwca 2022 roku (poniedziałek) do godz. 14.00.

Załączniki:

1. Zapytanie ofertowe nr ZAP/U/07/2022 [zobacz].

2. Załacznik nr 1 do zapytania ofertowego nr ZAP/U/07/2022 - Formularz ofertowy [zobacz].

3. Projekt Umowy z Wykonawcą [zobacz].

Zapytanie ofertowe ZAP/U/06/2022 w zakresie prac dekarskich w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Marusarzówny.

Zarząd JTBS 'Daszek" Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na wybór Wykonawczy usługi w zakresie wykonania prac dekarskich w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Marusarzówny 31/8, 39/13, Marusarzówny 39 - 41, będących w zarządzie JTBS "Daszek" Sp. z o. o. w Jastrzębiu-Zdroju.

Termin składania ofert do 30 maja (poniedziałek) do godz. 14.00.

Załaczniki:

1) Zapytanie ofertowe nr ZAP/U/06/2022 - [zobacz]

2) Formularz ofertowy - Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr ZAP/U/06/2022 - [zobacz]

3) Projekt umowy - Załacznik nr 2 do zapytania ofertowego nr ZAP/U/06/2022 - [zobacz]

Zapytanie ofertowe ZAP/U/05/2022 w zakresie prac dekarskich w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Marusarzówny.

Zarząd JTBS "Daszek Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na wybór Wykonawcy usługi w zakresie wykonania prac dekarskich w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Marusarzówny 31/8, Marusarzówny 39/13, Marusarzówny 39 – 41, będących w zarządzie JTBS „Daszek” Sp. z o. o. w Jastrzębiu-Zdroju.

Termin składania ofert do 16 maja (poniedziałek)  2022 roku do godz 14.00.

Załaczniki:

1) Zapytanie ofertowe nr ZAP/U/05/2022 [zobacz]

2) Formularz ofertowy - Załacznik nr 1 do zapytania ofertowego na ZAP/U/05/2022 [zobacz]

3) Projekt umowy - Załacznik nr 2 do zapytania ofertowego nr ZAP/U/05/2022 [zobacz]

Zapytanie ofertowe ZAP/U/04/2022 w sprawie świadczenia usług związanych z utrzymaniem terenów zielonych w sezonie letnim w 2022 roku.

Jastrzębskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Daszek" Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na wybór Wykonawcy w zakresie świadczenia usług związanych z utrzymaniem terenów zielonych w sezonie letnim 2022 roku dla Jastrzębskiego Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Daszek” Sp. z o. o. z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. 1 Maja 15.

Termin składania ofert do 04 maja (środa) 2022 roku do godz. 14.00.

Załaczniki:

1. Zapytanie ofertowe ZAP/U/04/2022 - [zobacz]

2. Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego - Formularz ofertowy - [zobacz]

3. Załacznik nr 2 do zapytania ofertowego - Projekt umowy z Wykonawcą - [zobacz]

4. Mapki do zapytania ofertowego - [zobacz] 

Zapytanie ofertowe nr ZAP/U/03/2022 w zakresie świadczenia usług porządkowo-czystościowych i konserwatorskich z wyłączeniem prac remontowych.

Jastrzębskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Daszek" Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na wybór wykonawcy,
w zakresie:
świadczenia usług związanych z wykonywaniem prac porządkowo-czystościowych, świadczenia usług dotyczących drobnych napraw awaryjnych i konserwatorskich związanych z utrzymaniem należytego stanu technicznego budynków i lokali oraz do dokonywania wszelkich napraw i konserwacji wynikających z normalnej ich eksploatacji z wyłączeniem prac remontowych w nieruchomościach eksploatowanych przez JTBS "Daszek" Sp. z o. o. w Jastrzębiu-Zdroju.

Termin składania ofert do 17 marca 2022 roku do godz. 14.00.

Załączniki:

1. Zapytanie ofertowe nr ZAP/U/03/2022 [zobacz].

2. Załacznik nr 1 do zapytania ofertowego Formularz ofertowy [zobacz].

3. Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego Projekt umowy [zobacz], załacznik nr 1 do Projektu umowy [zobacz], załacznik nr 2 do Projektu umowy [zobacz]

Uwaga !
Zarząd JTBS "Daszek" Sp. z o. o. dokonał korekcji omyłek pisarskich, które pojawiły się w treści:
1. Zapytania ofertowego nr ZAP/U/03/2022 (zmiana dotyczy pkt VI., pkt VI. ust. 8 oraz pkt VIII.) - [zobacz]
2. Załącznika nr 1 do zapytania ofertowego Formularza ofertowego (zmiana dotyczy numeru § w tabeli w rubryce "Cena netto miesięcznie plus należny podatek VAT" ) - [zobacz]

Zmienia się termin składania ofert do 23 marca 2022 roku do godz. 14.00.

 

 

Zapytanie ofertowe nr ZAP/U/02/2022 w zakresie prac związanych z modernizacją systemu domofonów w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Jastrzębiu-Zdro

Jastrzębskie towarzystwo Budownictwa Społecznego "Daszek" Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na wybór Wykonawcy usługi w zakresie wykonania prac związanych z modernizacją systemu domofonów w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Marusarzówny 25 - 27, będącym w zarządzie JTBS "Daszek" Sp. z o. o. w Jastrzębiu-Zdroju.

Termin składania ofert do 11 marca 2022 roku do godziny 14.00.

Załżczniki:

1. Zapytanie ofertowe nr ZAP/U/02/2022 [zobacz]

2. Załącznik nr 1 Formularz ofertowy [zobacz]

3. Załacznik nr 2 Projekt Umowy [zobacz]

Zapytanie ofertowe Nr ZAP/U/01/2022 w zakresie prac ogólnobudowlanych dotyczących remontów w budynkach będących w zarządzie Spółki.

Zarząd JTBS "Daszek" sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na usługi w zakresie wykonania prac ogólnobudowlanych dotyczących remontów w budynkach będących w zarządzie Spółki JTBS „Daszek” w Jastrzębiu-Zdroju

Termin składania ofert do 10 lutego 2022 roku do godz. 14.00.

Załączniki:

1. Zapytanie ofertowe ZAP/U/01/2022 [zobacz]

2. Załącznik nr 1 przedmiary [zobacz]

3. Załacznik nr 2 Formularz ofertowy [zobacz]

4. Załącznik nr 3 Projekt umowy [zobacz]

Zapytanie ofertowe nr ZAP/U/14/2021 w sprawie wykonania usługi w zakresie przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021.

Jastrzębskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Daszek" Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na wybór Wykonawcy usługi w zakresie przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021, obejmujący okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku ze sporządzeniem pisemnego sprawozdania z badania sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta.

Termin składania ofert do 20 stycznia 2022 roku do godz. 14.00.

Zapytanie ofertowe [zobacz]

Załacznik nr 1 - Formularz ofertowy [zobacz]