Jastrzębskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Daszek" Sp. z o.o.

Zapytanie ofertowe nr ZAP/U/6/2019 w sprawie wykonania usługi przeglądu instalacji gazowej dla nieruchomości będących w zarządzie Spółki na rok 2019

Zarząd JTBS "Daszek" Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert w zakresie wykonania usługi przeglądów instalacji gazowej dla nieruchomości będących w zarządzie Spółki na rok 2019.

1). Zapytanie ofertowe [zobacz]

2). Formularz ofertowy [zobacz]

Zapytanie ofertowe nr ZAP/U/5/2019 w sprawie wykonania usługi koszenia na terenach będących w zarządzie Spółki na rok 2019

Zarząd JTBS "Daszek" Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert w zakresie wykonania usług okresowego koszenia trawy w sezonie letnim 2019 na terenach nieruchomości będących w zarządzie Spółki.

1). Zapytanie ofertowe [zobacz]

2). Mapki [zobacz]

3). Formularz ofertowy [zobacz] 

Zapytanie ofertowe nr ZAP/U/4/2019 w sprawie wykonania usług obsługi prawnej Spółki

Zarząd JTBS "Daszek" Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert w zakresie wykonania usług obsługi prawnej Spółki na rok 2019.

1). Zapytanie ofertowe [zobacz]

2). Projekt umowy [zobacz]

3). Formularz ofertowy [zobacz]

Zapytanie ofertowe nr ZAP/U/3/2019 w sprawie wykonania usługi badania sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018

Zarząd JTBS "Daszek" Sp. z o.o. zaprasza zainteresowane firmy do składania ofert w zakresie wykonania usługi badania finansowego Spółki za rok 2018.

Załączniki:

1). Zapytanie ofertowe [zobacz]

2). Formularz ofertowy [zobacz]

 

Zapytanie ofertowe nr ZAP/U/1/2019 w sprawie wykonania usług porządkowo-czystościowych

Zapytanie ofertowe nr ZAP/U/1/2019 w sprawie wykonania usług porządkowo-czystościowych w obiektach należących do JTBS "Daszek" Sp. z o. o. w Jastrzębiu-Zdroju

 

Zarząd JTBS "Daszek" Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert w sprawie wykonania usług porządkowo-czystościowych w obiektach należących do JTBS "Daszek" Sp. z o. o. w Jastrzębiu-Zdroju.

1). Zapytanie ofertowe

2). Formularz ofertowy

3). Projekt umowy

Zapytanie ofertowe nr ZAP/U/2/2019 w sprawie wykonania usług dotyczących drobnych napraw awaryjnych i konserwatorskich.

Zarząd JTBS "Daszek" Sp. z o.o. zaprasza do składania oferty w Zapytaniu ofertowym nr ZAP/U/2/2019 w sprawie wykonania usług dotyczących drobnych napraw awaryjnych i konserwatorskich związanych z utrzymaniem należytego stanu technicznego budynków i lokali oraz do dokonywania wszelkich napraw i konserwacji wynikających z normalnej ich eksploatacji dla Jastrzębskiego Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Daszek” Sp. z o. o. z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. 1 Maja 15, polegających w szczególności na wykonywaniu prac naprawczych lub konserwatorskich zlecanych na bieżąco przez Zamawiającego, w zależności od potrzeb i zaistniałej sytuacji.

1). Zapytanie ofertowe.

2). Formularz ofertowy.

3). Projekt umowy.

Zapytanie ofertowe nr ZAP/U/9/2018 wykonania usługi w zakresie całodobowego zimowego utrzymania terenów

Zapytanie nr ZAP/U/9/2018 w zakresie wykonania usługi całodobowego zimowego utrzymania terenów wskazanych przez JTBS "Daszek" Sp. z o.o. 

1). Zapytanie ofertowe [pobierz]

2). Wzór umowy [pobierz]

3). Formularz ofertowy [pobierz]

4). Obmiar powierzchni [pobierz]

5). Mapki [pobierz]

Modernizacja kominów wentylacyjnych w budynku wielorodzinnym w Jastrzębiu-Zdroju przy ulicy Witczaka 4ABC.

Modernizacja kominów wentylacyjnych polegająca na przekuciu otworów wentylacyjnych ponad dachem (na przelot) w budynku wielorodzinnym eksploatowanych przez JTBS "Daszek" Sp. z o. o. w Jastrzębiu-Zdroju przy ulicy Witczaka 4ABC, zgodnie z
ekspertyzą kominiarską. Termin skladania ofert 27.08.2018r. do godziny 15.00

1). Zapytanie ofertowe  z dnia 23.08.2018r.

2). Formularz ofertowy

3). Projekt umowy