Jastrzębskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego

Kontakt

Jastrzębskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Daszek" sp. z o.o.
ul. 1 Maja 15 
44-330 Jastrzębie-Zdrój 
tel.: 32 138 55 61.
tel: +48 512 049 482 
tbsdaszek@tbsdaszek.pl

Godziny otwarcia biura:
poniedziałek - środa: 
700 - 1500
czwartek: 700 - 1600

piątek: 700 - 1400
 

Pracownicy Spółki:

 

Członek Zarządu - Dariusz Chmielewski 

Główny Księgowy - Prokurent - Mirosław Lasek 

Starszy Referent - Irena Pankau 

Sekretariat - Angelika Gumieniak

 

Skład Rady Nadzorczej JTBS "Daszek" sp. z o. o.

Anita Ziółkowska - Przewodnicząca Rady Nadzorczej 

Paweł Stańczak

Grażyna Kleeberg

Krzysztof Bokwa

Radosław PałoszBank Spółdzielczy Jastrzębie-Zdrój 18 8470 0001 2001 0026 9595 0002 
Krajowy Rejestr Sądowy NR 0000041091 z dnia 04.09.2001r. Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 
NIP: 633-19-38-909

REGON: 273673428 
Kapitał Zakładowy 17 675 000,00 zł

Formularz kontaktowy Imię E-mail Telefon Temat Wiadomość

Wysyłając wiadomość elektroniczną wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych JTBS „Daszek” Sp. z o.o. z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju, ul. 1 Maja 15, numer KRS 0000041091 w celu prowadzenia korespondencji elektronicznej pomiędzy nadawcą i JTBS „Daszek” sp. z.o.o.
2. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.
3. Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.