Jastrzębskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Daszek" Sp. z o. o.

Wynajem mieszkań

JTBS „DASZEK” Sp. z o.o. zaprasza do składania wniosków dotyczących najmu lokali mieszkalnych. Informacje na temat inwestycji można uzyskać pod numerami telefonów 32 476 37 36 lub w siedzibie JTBS w  Jastrzębiu-Zdroju przy ulicy 1 Maja 15.