Jastrzębskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Daszek" Sp. z o. o.

Zapytanie ofertowe ZAP/U/05/2022 w zakresie prac dekarskich w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Marusarzówny.

Zarząd JTBS "Daszek Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na wybór Wykonawcy usługi w zakresie wykonania prac dekarskich w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Marusarzówny 31/8, Marusarzówny 39/13, Marusarzówny 39 – 41, będących w zarządzie JTBS „Daszek” Sp. z o. o. w Jastrzębiu-Zdroju.

Termin składania ofert do 16 maja (poniedziałek)  2022 roku do godz 14.00.

Załaczniki:

1) Zapytanie ofertowe nr ZAP/U/05/2022 [zobacz]

2) Formularz ofertowy - Załacznik nr 1 do zapytania ofertowego na ZAP/U/05/2022 [zobacz]

3) Projekt umowy - Załacznik nr 2 do zapytania ofertowego nr ZAP/U/05/2022 [zobacz]

Zapytanie ofertowe ZAP/U/04/2022 w sprawie świadczenia usług związanych z utrzymaniem terenów zielonych w sezonie letnim w 2022 roku.

Jastrzębskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Daszek" Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na wybór Wykonawcy w zakresie świadczenia usług związanych z utrzymaniem terenów zielonych w sezonie letnim 2022 roku dla Jastrzębskiego Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Daszek” Sp. z o. o. z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. 1 Maja 15.

Termin składania ofert do 04 maja (środa) 2022 roku do godz. 14.00.

Załaczniki:

1. Zapytanie ofertowe ZAP/U/04/2022 - [zobacz]

2. Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego - Formularz ofertowy - [zobacz]

3. Załacznik nr 2 do zapytania ofertowego - Projekt umowy z Wykonawcą - [zobacz]

4. Mapki do zapytania ofertowego - [zobacz] 

Zapytanie ofertowe nr ZAP/U/03/2022 w zakresie świadczenia usług porządkowo-czystościowych i konserwatorskich z wyłączeniem prac remontowych.

Jastrzębskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Daszek" Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na wybór wykonawcy,
w zakresie:
świadczenia usług związanych z wykonywaniem prac porządkowo-czystościowych, świadczenia usług dotyczących drobnych napraw awaryjnych i konserwatorskich związanych z utrzymaniem należytego stanu technicznego budynków i lokali oraz do dokonywania wszelkich napraw i konserwacji wynikających z normalnej ich eksploatacji z wyłączeniem prac remontowych w nieruchomościach eksploatowanych przez JTBS "Daszek" Sp. z o. o. w Jastrzębiu-Zdroju.

Termin składania ofert do 17 marca 2022 roku do godz. 14.00.

Załączniki:

1. Zapytanie ofertowe nr ZAP/U/03/2022 [zobacz].

2. Załacznik nr 1 do zapytania ofertowego Formularz ofertowy [zobacz].

3. Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego Projekt umowy [zobacz], załacznik nr 1 do Projektu umowy [zobacz], załacznik nr 2 do Projektu umowy [zobacz]

Uwaga !
Zarząd JTBS "Daszek" Sp. z o. o. dokonał korekcji omyłek pisarskich, które pojawiły się w treści:
1. Zapytania ofertowego nr ZAP/U/03/2022 (zmiana dotyczy pkt VI., pkt VI. ust. 8 oraz pkt VIII.) - [zobacz]
2. Załącznika nr 1 do zapytania ofertowego Formularza ofertowego (zmiana dotyczy numeru § w tabeli w rubryce "Cena netto miesięcznie plus należny podatek VAT" ) - [zobacz]

Zmienia się termin składania ofert do 23 marca 2022 roku do godz. 14.00.

 

 

Zapytanie ofertowe nr ZAP/U/02/2022 w zakresie prac związanych z modernizacją systemu domofonów w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Jastrzębiu-Zdro

Jastrzębskie towarzystwo Budownictwa Społecznego "Daszek" Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na wybór Wykonawcy usługi w zakresie wykonania prac związanych z modernizacją systemu domofonów w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Marusarzówny 25 - 27, będącym w zarządzie JTBS "Daszek" Sp. z o. o. w Jastrzębiu-Zdroju.

Termin składania ofert do 11 marca 2022 roku do godziny 14.00.

Załżczniki:

1. Zapytanie ofertowe nr ZAP/U/02/2022 [zobacz]

2. Załącznik nr 1 Formularz ofertowy [zobacz]

3. Załacznik nr 2 Projekt Umowy [zobacz]

Zapytanie ofertowe Nr ZAP/U/01/2022 w zakresie prac ogólnobudowlanych dotyczących remontów w budynkach będących w zarządzie Spółki.

Zarząd JTBS "Daszek" sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na usługi w zakresie wykonania prac ogólnobudowlanych dotyczących remontów w budynkach będących w zarządzie Spółki JTBS „Daszek” w Jastrzębiu-Zdroju

Termin składania ofert do 10 lutego 2022 roku do godz. 14.00.

Załączniki:

1. Zapytanie ofertowe ZAP/U/01/2022 [zobacz]

2. Załącznik nr 1 przedmiary [zobacz]

3. Załacznik nr 2 Formularz ofertowy [zobacz]

4. Załącznik nr 3 Projekt umowy [zobacz]

Zapytanie ofertowe nr ZAP/U/14/2021 w sprawie wykonania usługi w zakresie przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021.

Jastrzębskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Daszek" Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na wybór Wykonawcy usługi w zakresie przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021, obejmujący okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku ze sporządzeniem pisemnego sprawozdania z badania sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta.

Termin składania ofert do 20 stycznia 2022 roku do godz. 14.00.

Zapytanie ofertowe [zobacz]

Załacznik nr 1 - Formularz ofertowy [zobacz]

Zapytanie ofertowe nr ZAP/U/13/2021 w zakresie wykonania usługi całodobowego zimowego utrzymania terenów

Jastrzębskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Daszek" Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na wybór Wykonawcy usługi w zakresie całodobowego zimowego utrzymania terenów wskazanych przez Zleceniodawcę JTBS "Daszek" Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. 1 Maja 15 w Jastrzębiu-Zdroju.
 

Termin składania ofert do 20 października 2021 roku do godz. 14.00.

Zapytanie ofertowe [zobacz]

Załacznik nr 1 - Obmiar powierzchni objętych utrzymaniem zimowym [zobacz]

Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy [zobacz]

Załacznik nr 3 - Projekt umowy [zobacz]

Mapki [zobacz]

Zapytanie ofertowe nr ZAP/U/12/2021 w zakresie prac ogólnobudowlanych i dekarskich dotyczących remontów w budynkach będących w zarządzie Spółki.

Zarząd JTBS "Daszek" sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na usługi w zakresie wykonania prac ogólnobudowlanych i dekarskich dotyczących remontów w budynkach będących w zarządzie Spółki JTBS „Daszek” w Jastrzębiu-Zdroju

Termin składania ofert do 28 września 2021 roku do godz. 14.30.

Załączniki:

1. Zapytanie ofertowe [zobacz]

2. Formularz ofertowy [zobacz]

3. Przedmiary [zobacz]

4. Projekt umowy [zobacz]

Zapytanie ofertowe nr ZAP/U/11/2021 w zakresie wykonania okresowego przeglądu instalacji gazowych

Zarząd JTBS "Daszek" sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na usługi wykonania okresowego przeglądu instalacji gazowej w budynkach wielorodzinnych i użytkowych będących w zarządzie Spółki JTBS „Daszek” w Jastrzębiu-Zdroju

Termin składania ofert do 24 września 2021 roku do godz. 14.00.

Załączniki:

1. Zapytanie ofertowe [zobacz]

2. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy [zobacz]