Jastrzębskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego

Zapytanie ofertowe nr ZAP/U/17/2019 w sprawie wykonania usługi remontu schodów zewnętrznych w budynku przy ul. Wrocławskiej 4.

Zarząd JTBS "Daszek" Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert w zakresie wykonania usługi remontu schodów zewnętrznych w budynku przy ul. Wrocławskiej 4.

Termin składania ofert do 20 grudnia 2019 roku.

Załączniki:

1. Formularz ofertowy [zobacz]

2. Zapytanie ofertowe [zobacz]

3. Przedmiar robót [zobacz]