Jastrzębskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego

Zapytanie ofertowe nr ZAP/U/09/2023

Jastrzębskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Daszek" sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na wybór Wykonawcy w zakresie wykonania prac budowlanych w postaci wymiany stolarki okiennej i drzwiowej wraz z robotami towarzyszącymi w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Turystycznej 37A w lokalu handlowo-usługowym "MK Beauty", będacym w zarządzie JTBS "Daszek" sp. z o. o. w Jastrzębiu-Zdroju.

Termin składania ofert do 19 czerwca 2023 roku (poniedziałek) do godziny 14.00.

Zapytanie ofertowe nr ZAP/U/09/2023 zostało unieważnione z uwagi na brak ofert spełniających wymagania Zamawiającego.

Załączniki:

1. Zapytanie ofertowe nr ZAP/U/09/2023 - [zobacz]

2. Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr ZAP/U/09/2023 - Przedmiar robót - [zobacz]

3. Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego nr ZAP/U/09/2023 - Formularz ofertowy - [zobacz]

4. Załacznik nr 3 do Zapytania ofertowego nr ZAP/U/09/2023 - projekt Umowy - [zobacz]

 

Zapytanie ofertowe nr ZAP/U/08/2023

Jastrzębskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Daszek" sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na wybór Wykonawcy w zakresie przeprowadzenia niezbędnych prac budowlanych związanych z modernizacją drzwi wejściowych do budynku wielorodzinnego przy ul. Marusarzówny 39 i 41 w Jastrzębiu-Zdroju dla Jastrzębskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego "Daszek" sp. z o. o. z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. 1 Maja 15.

Termin składania ofert do 12 czerwca 2023 roku (poniedziałek) do godziny 13.00.

Załaczniki:

1. Zapytanie ofertowe nr ZAP/U/08/2023 - [zobacz]

2. Załacznik nr 1 do zapytania ofertowego nr ZAP/U/08/2023 -Formularz ofertowy - [zobacz]

3. Załacznik nr 2 do Zapytania ofertowego nr ZAP/U/2023 - projekt Umowy - [zobacz]

Zapytanie ofertowe nr ZAP/U/07/2023

Jastrzębskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Daszek" sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na wybór Wykonawcy w zakresie świadczenia usług związanych z wykonaniem zagospodarowania terenu osiedlowego przy ul. Witczaka 4 JKL w Jastrzębiu-Zdroju dla JTBS "Daszek" sp. z o. o. z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. 1 Maja 15.

Termin składania ofert do 29 maja (poniedziałek) 2023 roku do godziny 13.00.

Załączniki:

1. Zapytanie ofertowe nr ZAP/U/07/2023 - zagospodarowanie terenu osiedlowego przy ul. Witczaka 4 JKL - [zobacz]

2. Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr ZAP/U/07/2023 - Koncepcja zagospodarowania terenu przy ul. Witczaka 4 JKL - [zobacz]

3. Załacznik nr 2 do Zapytania ofertowego nr ZAP/U/07/2023 - Formularz ofertowy - [zobacz]

4. Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowegonr ZAP/U/07/2023 - Projekt Umowy - [zobacz]

5. Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego nr ZAP/U/07/2023 - Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza - [zobacz]

Zawiadamiamy:

Otwarcie ofert nastapiło 29 maja 2023 roku po godzinie 13.00.

Wpłynęła jedna oferta.

W wyniku negocjacji cenowych wybrano ofertę Firmy P.H.U "C2S" z siedzibą w Zebrzydowicach.

 

Zapytanie ofertowe nr ZAP/U/06/2023

Jastrzębskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Daszek" sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na wybór Wykonawcy w zakresie świadczenia usług związanych z utrzymaniem terenów zielonych w sezonie letnim 2023 roku dla Jastrzębskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego "Daszek" sp. z o. o. z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. 1 Maja 15. 

Termin składania ofert do 08 maja (poniedziałek) 2023 roku do godziny 13.00.

Załączniki:

1. Zapytanie ofertowe nr ZAP/U/06/2023 - utrzymanie terenów zielonych 2023 - [zobacz]

2. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy do Zapytania ofertowego nr ZAP/U/06/2023 - [zobacz]

3. Załącznik nr 2 - Projekt Umowy do zapytania ofertowego nr ZAP/U/06/2023 - [zobacz]

4. Załącznik nr 3 - Mapki - [zobacz]

Zawiadamiamy:

Otwarcie ofert nastąpiło 08 maja 2023 roku po godzinie 13.00.

Wpłynęło pięć ofert.

Zarząd JTBS "Daszek" sp. z o. o. do negocjacji zaprosił trzy firmy.

W wyniku negocjacji wybrano najkorzystniejszą ofertę Firmy Jolex s. c. z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju.

Zapytanie ofertowe nr ZAP/U/05/2023

Jastrzębskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Daszek" sp. z o. o. zaprasza do składanie ofert na wybór Wykonawcy usług w zakresie konserwacji i serwisowania kotłowni gazowych w budynkach znajdujących się w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Marusarzówny 35 - 41 oraz Marusarzówny 25 - 27, a będących w zarządzie Zamawiającego.

Termin składania ofert do 22 marca 2023 roku do godziny 14.00.

Zawiadamiamy:

Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 22 marca 2023 roku po godzinie 14.00.

Wpłynęły dwie oferty.

Zarząd JTBS "Daszek" sp. z o. o.  do negocjacji zaprosił obydwie Firmy.

W wyniku negocjacji wybrano najkorzystniejszą ofertę Firmy Blu-Magor siedzibą w Tychach.

Załączniki:

1. Zapytanie ofertowe nr ZAP/U/05/2023 - [zobacz]

2. Załącznik  nr 1 do Zapytania ofertowego nr ZAP/U/05/2023 - [zobacz]

3. Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego nr ZAP/U/05/2023 - Projekt Umowy z Wykonawcą - [zobacz]

4. Załącznik nr 1 do Projektu umowy z Wykonawcą - [zobacz]

5. Załącznik nr 2 do Projektu umowy z Wykonawcą - [zobacz]

6. Załącznik nr 3 do Projektu umowy z Wykonawcą - [zobacz]

 

Zapytanie ofertowe nr ZAP/U/04/2023

Jastrzębskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Daszek" sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na wybór Wykonawcy usługi w zakresie wykonywania drobnych napraw awaryjnych i konserwatorskich związanych z  utrzymaniem należytego stanu technicznego budynków i lokali, usług dotyczących wszelkich napraw i konserwacji wynikających z normalnej ich eksploatacji z wyłączeniem prac remontowych w nieruchomościach eksploatowanych przez JTBS "Daszek" sp. z o. o. w Jastrzębiu-Zdroju.

Termin składania ofert do 17 marca 2023 roku do godziny 13.00.

Zawiadamiamy:

Otwarcie ofert nastąpiło 17 marca 2023 roku po godzinie 13.00.

Wpłynęły dwie oferty.

Zarząd JTBS "Daszek" sp. z o. o. do negocjacji zaprosił obydwie Firmy.

W wyniku negocjacji wybrano najkorzystniejszą ofertę Firmy "JOLEX" s. c. z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju.

Załączniki:

1. Zapytanie ofertowe nr ZAP/U/04/2023 - [zobacz]

2. Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego ne ZAP/U/04/2023 - Formularz ofertowy - [zobacz]

3. Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego nr ZAP/U/04/2023 - Projekt Umowy z Wykonawcą - [zobacz]

Zapytanie ofertowe nr ZAP/U/03/2023

Jastrzębskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Daszek" sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na wybór Wykonawcy usług związanych z wykonywaniem prac porządkowo-czystościowych w nieruchomościach eksploatowanych przez JTBS "Daszek" sp. z o. o. w Jastrzębiu-Zdroju. 

Termin składania ofert do 17 marca 2023 roku do godziny 13.00.

Zawiadamiamy:

Otwarcie ofert nastąpiło 17 marca 2023 roku po godzinie 13.00.

Wpłynęły trzy oferty.

Zarząd JTBS "Daszek" do negocjacji zaprosił trzy Firmy.

W wyniku negocjacji wybrano najkorzystniejszą ofertę Firmy "JOLEX"s. c. z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju.

Załączniki:

1. Zapytanie ofertowe nr ZAP/U/03/2023 - [zobacz]

2. Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr ZAP/U/03/2023 - Formularz ofertowy - [zobacz]

3. Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego nr ZAP/U/03/2023  - Projekt Umowy - [zobacz]

Zapytanie ofertowe nr ZAP/U/02/2023

Jastrzębskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Daszek" sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na wybór Wykonawcy w zakresie wykonania prac remontowych klatek schodowych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Marusarzówny 25 - 27, Marusarzówny 35 - 41, będacych w zarządzie JTBS "Daszek" sp. z o. o. w Jastrzębiu-Zdroju.

Termin składania ofert do 26 stycznia (czwartek) 2023 roku do godz. 14.00.

Zawiadamiamy:

Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 26 stycznia 2023 roku po godz. 14.00.

Wpłynęło osiem ofert.

Zarząd JTBS "Daszek" sp. z o. o. zaprosił do negocjacji trzy Firmy, które zaoferowały najniższe ceny za wykonanie usługi.

W wyniku negocjacji wybrano najkorzystniejszą ofertę Firmy SCH 04 REMONTY z siedzibą w Rudach.

Załaczniki:

1. Zapytanie ofertowe nr ZAP/U/02/2023 - [zobacz]

2. Załacznik nr 1 do zapytania ofertowego nr ZAP/U/02/2023 - Formularz ofertowy - [zobacz]

3. Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr ZAP/U/02/2023 - projekt Umowy - [zobacz]

Zapytanie ofertowe nr ZAP/U/01/2023

Jastrzębskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Daszek" sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na wybór Wykonawcy usługi w zakresie przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego za rok 2022 obejmujący okres od 01 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku ze sporządzeniem pisemnego sprawozdania z badania sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta. 

Termin składania ofert do 26 stycznia (czwartek) 2023 roku do godz. 14.00.

Załączniki:

1. Zapytanie ofertowe nr ZAP/U/01/2023 - [zobacz]

2. Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr ZAP/U/01/2023 - Formularz ofertowy - [zobacz]

Zawiadamiamy:

Otwarcie ofert nastąpiło 26 stycznia po godz. 14.00. Wpłynęło osiem ofert. Zarząd JTBS "Daszek" zaprosił do negocjacji trzy Firmy, które zaproponowały najniższe ceny za wykonanie  usługi.

W wyniku negocjacji wybrano najkorzystniejszą ofertę Firmy ATAC Audytorzy i Partnerzy sp. z o. o. z siedzibą w Katowicach.