Jastrzębskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Daszek" Sp. z o. o.

Zapytanie ofertowe nr ZAP/U/10/2021 w sprawie modernizacji kotłowni w budynku mieszkalnym przy ul. Marusarzówny 25 do 27 w Jastrzębiu-Zdroju

Zarząd JTBS "Daszek" sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na usługi w zakresie wykonania prac instalatorskich (modernizacji kotłowni) w budynku mieszkalnym przy ul. Marusarzówny 25 do 27 będącym w zarządzie Spółki JTBS „Daszek” w Jastrzębiu-Zdroju

Termin składania ofert do 26 sierpnia 2021 roku do godz. 14.00.

Załączniki:

1. Zapytanie ofertowe [pobierz]

2. Formularz ofertowy [pobierz]

3. Projekt umowy [pobierz]

Zapytanie ofertowe nr ZAP/U/09/2021 w sprawie modernizacji kotłowni w budynku mieszkalnym przy ul. Marusarzówny 25 do 27 w Jastrzębiu-Zdroju

Zarząd JTBS "Daszek" sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na usługi w zakresie wykonania prac instalatorskich (modernizacji kotłowni) w budynku mieszkalnym przy ul. Marusarzówny 25 do 27 będącym w zarządzie Spółki JTBS „Daszek” w Jastrzębiu-Zdroju

Termin składania ofert do 06 sierpnia 2021 roku do godz. 14.00.

Załączniki:

1. Zapytanie ofertowe [pobierz]

2. Formularz ofertowy [pobierz]

3. Projekt umowy [pobierz]

Zapytanie ofertowe nr ZAP/U/08/2021 w zakresie prac ogólnobudowlanych dotyczących remontów w budynkach mieszkalnych będących w zarządzie Spółki.

Zarząd JTBS "Daszek" sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na usługi w zakresie wykonania prac ogólnobudowlanych dotyczących remontów w budynkach mieszkalnych będących w zarządzie Spółki JTBS „Daszek” w Jastrzębiu-Zdroju

Termin składania ofert do 22 lipca 2021 roku do godz. 14.30.

Załączniki:

1. Zapytanie ofertowe [pobierz]

2. Przedmiar robót [pobierz]

3. Formularz ofertowy [pobierz]

4. Projekt umowy [pobierz]

Zapytanie ofertowe nr ZAP/U/07/2021 w sprawie modernizacji schodów do pawilonu handlowo usługowego - ul. Wrocławska 4A w Jastrzębiu-Zdroju

Zarząd JTBS "Daszek" sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na roboty budowlane związane z modernizacją schodów do pawilonu handlowo usługowego przy ul. Wrocławskiej 4A w Jastrzębiu-Zdroju

Termin składania ofert do 12 lipca 2021 roku do godz. 14.30.

Załączniki:

1. Zapytanie ofertowe [pobierz]

2. Obmiar [pobierz]

3. Formularz ofertowy [pobierz]

4. Projekt umowy [pobierz]

Zapytanie ofertowe nr ZAP/U/06/2021 w sprawie modernizacji podestów, wejść i schodów do budynków mieszkalnych - ul. Marusarzówny w Jastrzębiu-Zdroju

Zarząd JTBS "Daszek" sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na roboty budowlane związane z modernizacją podestów, wejść i schodów do budynków mieszkalnych - ul. Marusarzówny w Jastrzębiu-Zdroju

Termin składania ofert do 09 lipca 2021 roku do godz. 14.30.

Załączniki:

1. Zapytanie ofertowe [pobierz]

2. Obmiary [pobierz]

3. Formularz ofertowy [pobierz] 

4. Projekt umowy [pobierz]

Zapytanie ofertowe nr ZAP/U/05/2021 w sprawie świadczenia usług związanych z kompleksową obsługa prawną JTBS

Zarząd JTBS "Daszek" sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na świadczenie usług związanych z kompleksową obsługą prawną JTBS "Daszek" sp. z o. o. w Jastrzebiu-Zdroju.

Termin składania ofert do 22 czerwca 2021 roku do godz. 14.30.

Załączniki:

1. Zapytanie ofertowe [pobierz]

2. Wzór projekt umowy [pobierz]

3. Formularz ofertowy [pobierz]

Informacja o rozstrzygnięciu postepowania przetargowego w trybie zapytania ofertowego:

zawiadamiamy, że w postepowaniu przetargowym zorganizowanym w trybie zapytania ofertowego komisja przetargowa dokonała wyboru oferty firmy Kancelaria Radcy Prawnego Damian Jeszka Osiedle Sikorskiego 5A/F lok.10, 44-240 Żory.