Jastrzębskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego

Zapytanie ofertowe nr ZAP/U/06/2023

Jastrzębskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Daszek" sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na wybór Wykonawcy w zakresie świadczenia usług związanych z utrzymaniem terenów zielonych w sezonie letnim 2023 roku dla Jastrzębskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego "Daszek" sp. z o. o. z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. 1 Maja 15. 

Termin składania ofert do 08 maja (poniedziałek) 2023 roku do godziny 13.00.

Załączniki:

1. Zapytanie ofertowe nr ZAP/U/06/2023 - utrzymanie terenów zielonych 2023 - [zobacz]

2. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy do Zapytania ofertowego nr ZAP/U/06/2023 - [zobacz]

3. Załącznik nr 2 - Projekt Umowy do zapytania ofertowego nr ZAP/U/06/2023 - [zobacz]

4. Załącznik nr 3 - Mapki - [zobacz]

Zawiadamiamy:

Otwarcie ofert nastąpiło 08 maja 2023 roku po godzinie 13.00.

Wpłynęło pięć ofert.

Zarząd JTBS "Daszek" sp. z o. o. do negocjacji zaprosił trzy firmy.

W wyniku negocjacji wybrano najkorzystniejszą ofertę Firmy Jolex s. c. z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju.

Zapytanie ofertowe nr ZAP/U/05/2023

Jastrzębskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Daszek" sp. z o. o. zaprasza do składanie ofert na wybór Wykonawcy usług w zakresie konserwacji i serwisowania kotłowni gazowych w budynkach znajdujących się w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Marusarzówny 35 - 41 oraz Marusarzówny 25 - 27, a będących w zarządzie Zamawiającego.

Termin składania ofert do 22 marca 2023 roku do godziny 14.00.

Zawiadamiamy:

Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 22 marca 2023 roku po godzinie 14.00.

Wpłynęły dwie oferty.

Zarząd JTBS "Daszek" sp. z o. o.  do negocjacji zaprosił obydwie Firmy.

W wyniku negocjacji wybrano najkorzystniejszą ofertę Firmy Blu-Magor siedzibą w Tychach.

Załączniki:

1. Zapytanie ofertowe nr ZAP/U/05/2023 - [zobacz]

2. Załącznik  nr 1 do Zapytania ofertowego nr ZAP/U/05/2023 - [zobacz]

3. Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego nr ZAP/U/05/2023 - Projekt Umowy z Wykonawcą - [zobacz]

4. Załącznik nr 1 do Projektu umowy z Wykonawcą - [zobacz]

5. Załącznik nr 2 do Projektu umowy z Wykonawcą - [zobacz]

6. Załącznik nr 3 do Projektu umowy z Wykonawcą - [zobacz]

 

Zapytanie ofertowe nr ZAP/U/04/2023

Jastrzębskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Daszek" sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na wybór Wykonawcy usługi w zakresie wykonywania drobnych napraw awaryjnych i konserwatorskich związanych z  utrzymaniem należytego stanu technicznego budynków i lokali, usług dotyczących wszelkich napraw i konserwacji wynikających z normalnej ich eksploatacji z wyłączeniem prac remontowych w nieruchomościach eksploatowanych przez JTBS "Daszek" sp. z o. o. w Jastrzębiu-Zdroju.

Termin składania ofert do 17 marca 2023 roku do godziny 13.00.

Zawiadamiamy:

Otwarcie ofert nastąpiło 17 marca 2023 roku po godzinie 13.00.

Wpłynęły dwie oferty.

Zarząd JTBS "Daszek" sp. z o. o. do negocjacji zaprosił obydwie Firmy.

W wyniku negocjacji wybrano najkorzystniejszą ofertę Firmy "JOLEX" s. c. z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju.

Załączniki:

1. Zapytanie ofertowe nr ZAP/U/04/2023 - [zobacz]

2. Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego ne ZAP/U/04/2023 - Formularz ofertowy - [zobacz]

3. Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego nr ZAP/U/04/2023 - Projekt Umowy z Wykonawcą - [zobacz]

Zapytanie ofertowe nr ZAP/U/03/2023

Jastrzębskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Daszek" sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na wybór Wykonawcy usług związanych z wykonywaniem prac porządkowo-czystościowych w nieruchomościach eksploatowanych przez JTBS "Daszek" sp. z o. o. w Jastrzębiu-Zdroju. 

Termin składania ofert do 17 marca 2023 roku do godziny 13.00.

Zawiadamiamy:

Otwarcie ofert nastąpiło 17 marca 2023 roku po godzinie 13.00.

Wpłynęły trzy oferty.

Zarząd JTBS "Daszek" do negocjacji zaprosił trzy Firmy.

W wyniku negocjacji wybrano najkorzystniejszą ofertę Firmy "JOLEX"s. c. z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju.

Załączniki:

1. Zapytanie ofertowe nr ZAP/U/03/2023 - [zobacz]

2. Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr ZAP/U/03/2023 - Formularz ofertowy - [zobacz]

3. Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego nr ZAP/U/03/2023  - Projekt Umowy - [zobacz]

Zapytanie ofertowe nr ZAP/U/02/2023

Jastrzębskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Daszek" sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na wybór Wykonawcy w zakresie wykonania prac remontowych klatek schodowych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Marusarzówny 25 - 27, Marusarzówny 35 - 41, będacych w zarządzie JTBS "Daszek" sp. z o. o. w Jastrzębiu-Zdroju.

Termin składania ofert do 26 stycznia (czwartek) 2023 roku do godz. 14.00.

Zawiadamiamy:

Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 26 stycznia 2023 roku po godz. 14.00.

Wpłynęło osiem ofert.

Zarząd JTBS "Daszek" sp. z o. o. zaprosił do negocjacji trzy Firmy, które zaoferowały najniższe ceny za wykonanie usługi.

W wyniku negocjacji wybrano najkorzystniejszą ofertę Firmy SCH 04 REMONTY z siedzibą w Rudach.

Załaczniki:

1. Zapytanie ofertowe nr ZAP/U/02/2023 - [zobacz]

2. Załacznik nr 1 do zapytania ofertowego nr ZAP/U/02/2023 - Formularz ofertowy - [zobacz]

3. Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr ZAP/U/02/2023 - projekt Umowy - [zobacz]

Zapytanie ofertowe nr ZAP/U/01/2023

Jastrzębskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Daszek" sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na wybór Wykonawcy usługi w zakresie przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego za rok 2022 obejmujący okres od 01 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku ze sporządzeniem pisemnego sprawozdania z badania sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta. 

Termin składania ofert do 26 stycznia (czwartek) 2023 roku do godz. 14.00.

Załączniki:

1. Zapytanie ofertowe nr ZAP/U/01/2023 - [zobacz]

2. Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr ZAP/U/01/2023 - Formularz ofertowy - [zobacz]

Zawiadamiamy:

Otwarcie ofert nastąpiło 26 stycznia po godz. 14.00. Wpłynęło osiem ofert. Zarząd JTBS "Daszek" zaprosił do negocjacji trzy Firmy, które zaproponowały najniższe ceny za wykonanie  usługi.

W wyniku negocjacji wybrano najkorzystniejszą ofertę Firmy ATAC Audytorzy i Partnerzy sp. z o. o. z siedzibą w Katowicach.

Najem w JTBS „Daszek” Sp. z o.o. krok po kroku

Jastrzębskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Daszek” sp. z o.o. oferuje mieszkania w standardzie „pod klucz”, wynajmuje je na zasadzie partycypacji i kaucji, które podlegają zwrotowi oraz rewaloryzacji w przypadku zakończenia umowy najmu.

Celem takiej formuły wynajmu jest zapewnienie lokali mieszkalnych dobrej jakości osobom i rodzinom, które nie mogą lub nie chcą zaciągać długoletniego kredytu hipotecznego.

Mieszkania są również przyznawane osobom i rodzinom, które zostają skierowane do JTBS „Daszek” sp. z o. o. z Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój.

Mieszkania są dostępne we wszystkich budynkach mieszkalnych w przypadku ich opuszczenia przez poprzedniego Najemcę.

Spółka prowadzi również wynajem mieszkań w nowych budynkach, powstających w ramach prowadzonych przez JTBS „Daszek” sp. z o. o. inwestycji.

Krok 1

WYBÓR ODPOWIEDNIEGO LOKALU I PODPISANIE UMOWY PARTYCYPACJI

Przed podpisaniem umowy partycypacji należy zapoznać się z warunkami wynajmu i obejrzeć lokal. Jeśli lokal spełnia oczekiwania następuje podpisanie umowy partycypacji, która wiąże się z wpłatą kosztów partycypacji.

Partycypacja – to finansowy wkład w budowę mieszkania, który daje prawo do wynajęcia lokalu z zasobów JTBS „Daszek” sp. z o.o. Kwota partycypacji nie może przekroczyć 25% kosztów budowy tego lokalu mieszkalnego.

Krok 2

PARTYCYPANT PO WPŁACIE KOSZTÓW PARTYCYPACJI MUSI SPEŁNIAĆ NASTĘPUJĄCE WARUNKI ,WYMOGI USTAWOWE

(Ustawa z dnia 26 października 1995 r. o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa Dz. U. z 2021 r. poz 2224 z późn. zm)

- NIE POSIADAĆ TYTUŁU PRAWNEGO DO INNEGO LOKALU MIESZKALNEGO W JASTRZĘBIU-ZDROJU

- WYKAZYWAĆ ODPOWIEDNI DOCHÓD

 

MAKSYMALNE DOCHODY, KTÓRYCH NIE MOŻNA PRZEKROCZYĆ
(NA DZIEŃ 18.11.2022 r.)

Wielkość gospodarstwa domowego Maksymalny dochód
1 – osobowe   7 658,81 zł
2 – osobowe 11 305,86 zł
3 – osobowe 13 858,80 zł
4 – osobowe 16 411,74 zł
5 – osobowe 18 964,67 zł

- MINIMALNY DOCHÓD, JAKI MUSI UDOKUMENTOWAĆ GOSPODARSTWO DOMOWE (NA DZIEŃ PODPISANIA UMOWY NAJMU).

Przykład: Obowiązująca stawka czynszu x powierzchnia lokalu x 6 = wymagany dochód minimalny np. 10,29 zł/m2 x 50 m2 = 514,50 zł x 6 = 3 087,00 zł

DOCHÓD – zgodnie z ustawą z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych
(t.j. dz. u. z 2013r., poz. 966 ) liczy się wg następującego wzoru:

 

Przychód Koszty uzyskania przychodu Składki na ubezpieczenie Społeczne Dochód
1 2 3 4 (1-2-3)