Jastrzębskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego

Zapytanie ofertowe nr ZAP/U/04/2024

Jastrzębskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Daszek" sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na wybór Wykonawcy usługi w zakresie wykonania niezbędnych prac budowlanych związanych z remontem balkonów wraz z robotami towarzyszącymi w budynku wielorodzinnym w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Witczaka 4 ABC, będącym w zarządzie JTBS "Daszek" sp. z o. o. w Jastrzębiu-Zdroju.

Termin składania ofert do 19 marca (wtorek) 2024 roku do godziny 14.00.

Załączniki:

1. Zapytanie ofertowe nr ZAP/U/04/2024 - [zobacz]

2. Przedmiar robót - Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr ZAP/U/04/2024  - [zobacz]

3. Formularz ofertowy - Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego nr ZAP/U/04/2024  - [zobacz]

4. Projekt Umowy - Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego ne ZAP/U/04/2024  - [zobacz]

Wpłynęły dwie oferty.

Zarząd JTBS "Daszek" sp. z o. o. zaprosił obydwie Firmy, które złożyły oferty, do negocjacji.

Po negocjacjach, do wykonania usługi wybrano najkorzystniejszą ofertę Firmy DGW sp. z o. o. z siedzibą w Turzy Śląskiej.

 

Zapytanie ofertowe nr ZAP/U/03/2024

Jastrzębskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Daszek" sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na wybór Wykonawcy usługi wykonania niezbędnych prac budowlanych w zakresie modernizacji części elewacji w pawilonie usługowo-handlowym w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Turystycznej 63B (od strony "Żabki"), będącym w zarządzie JTBS "Daszek" sp. z o. o. w Jastrzębiu-Zdroju.

 Termin składania ofert do 18 marca (poniedziałek) 2024 roku do godziny 14.00.

Zapytanie ofertowe nr ZAP/U/03/2024 zostało unieważnione ze względu na brak ofert spełniajacych wymagania Zamawiajacego.

Załaczniki:

1. Zapytanie ofertowe nr ZAP/U/03/2024 - [zobacz]

2. Przedmiar robót - Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr ZAP/U/03/2024 - [zobacz

3. Formularz ofertowy - Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego nr ZAP/U/03/2024 - [zobacz]

4. Projekt Umowy - Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego nr ZAP/U/03/2024 - [zobacz]

Zapytanie ofertowe nr ZAP/U/02/2024

Jastrzębskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Daszek" sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na świadczenie usług dotyczących drobnych napraw awaryjnych i konserwatorskich związanych z utrzymaniem należytego stanu technicznego budynków i lokali, usług dotyczących wszelkich napraw i konserwacji wynikających z normalnej ich eksploatacji z wyłączeniem prac remontowych w nieruchomościach eksploatowanych przez JTBS "Daszek" sp. z o. o. w Jastrzębiu-Zdroju.

Termin składania ofert do 12 marca (wtorek) 2024 roku do godziny 14.00.

Załączniki:

1. Zapytanie ofertowe nr ZAP/U/02/2024  - [zobacz]

2. Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr ZAP/U/02/2024 - Formularz ofertowy - [zobacz]

3. Załacznik nr 2 do Zapytania ofertowego nr ZAP/U/02/2024 - projekt Umowy - [zobacz]

Wpłynęła jedna oferta. Zarząd JTBS "Daszek" sp. z o. o. zaprosił Firmę, która złożyła ofertę, do negocjacji. Po negocjacjach wybrano Firmę P.H.U. "C2S" z siedzibą w Zebrzydowicach.

 

 

Zapytanie ofertowe nr ZAP/U/01/2024

Jastrzębskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Daszek" sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na wybór Wykonawcy usług związanych z wykonywaniem prac porządkowo-czystościowych w nieruchomościach eksploatowanych przez JTBS "Daszek" sp. z o. o. w Jastrzębiu-Zdroju.

Termin składania ofert do 12 marca (wtorek) 2024 roku do godziny 14.00.

Załączniki:

1. Zapytanie ofertowe nr ZAP/U/01/2024 - [zobacz]

2. Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr ZAP/U/01/2024 - Formularz ofetowy - [zobacz]

3. Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego nr ZAP/U/01/2024 - projekt Umowy - [zobacz]

Wpłynęła jedna oferta. Zarząd JTBS "Daszek" sp. z o. o. zaprosił Firmę, która złożyła ofertę do negocjacji. Po negocjacjach do wykonania usługi wybrano Firmę P.H.U. "C2S" z siedzibą w Zebrzydowicach. 

Zapytanie ofertowe nr ZAP/U/20/2023

Jastrzębskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Daszek" sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na wybór Wykonawcy usługi okresowego przeglądu szczelności instalacji gazowych wraz z usunięciem ewentualnych nieszczelności dla JTBS "Daszek" sp. z o. o. w Jastrzębiu-Zdroju w budynkach wielorodzinnych oraz lokalach usługowych będących w zarządzie JTBS "Daszek" sp. z o. o.  z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju.

Termin składania ofert do 03 listopada (piątek) 2023 roku do godziny 13.00.

Zapytanie ofertowe nr ZAP/U/20/2023 - [zobacz]

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr ZAP/U/20/2023 - Formularz ofertowy - [zobacz]

Zawiadamiamy:

Otwarcie ofert nastąpiło 06 listopada 2023 roku.

Wpłynęły trzy oferty.

Zarząd JTBS "Daszek" sp. z o. o. zaprosił wszystkie trzy Firmy, które złozyły oferty, do negocjacji. 

Po negocjacjach wybrano najkorzystniejszą ofertę Firmy P. U. H. Inst.Al, Andrzej Lukaszczyk z siedzibą w Chorzowie.

Zapytanie ofertowe nr ZAP/U/19/2023

Jastrzębskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Daszek" sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na wybór Wykonawcy usługi w zakresie całodobowego zimowego utrzymania terenów wskazanych przez Zleceniodawcę JTBS "Daszek" sp. z o. o. z siedzibą przy ul. 1 Maja 15 w Jastrzębiu-Zdroju.

Termin składania ofert do 03 listopada 2023 roku do godziny 13.00.

Zapytanie ofertowe nr ZAP/U/19/2023 - [zobacz]

Załączniki:

1. Załącznik nr 1 - obmiar powierzchni objętych utrzymaniem zimowym i mapki - [zobacz]

2. Załącznik nr 2 - Formlarz ofertowy - [zobacz]

3. Załącznik nr 3 - projekt Umowy - [zobacz]

Zawiadamiamy:

Otwarcie ofert nastapiło 06 listopada 2023 roku.

Wpłynęła jedna oferta. 

Zarząd JTBS "Daszek" sp. z o. o. zaprosił Firmę, która złożyła ofertę, do negocjacji. 

Po negocjacjach, wybrano firmę ANDDECOR PLUS z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju.

Zapytanie ofertowe nr ZAP/U/18/2023

Jastrzębskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Daszek" sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na wybór Wykonawcy usługi w zakresie przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023, obejmujący okres od 01 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku ze sporządzeniem pisemnego sprawozdania z badania sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta.

Termin składania ofert do 09 października (poniedziałek) 2023 roku do godziny14.00.

 Zapytanie ofertowe nr ZAP/U/18/2023 - [zobacz]

Załacznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr ZAP/U/18/2023 - Formularz ofertowy - [zobacz]

Zawiadamiamy:

Otwarcie ofert nastąpiło 09 października 2023 roku po godzinie 14.00.

Wpłynęły cztery oferty.

Zarząd JTBS "Daszek" sp. z o. o. zaprosił do negocjacji wszystkie cztery Firmy, które złożyły oferty.

Wybrano najkorzystniejszą ofertę Firmy KPW Audytor sp. z o. o. z siedzibą w Łodzi.

 

Zapytanie ofertowe nr ZAP/U/17/2023

Jastrzębskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Daszek" sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na wybór Wykonawcy w zakresie świadczenia usług związanych z kompleksową obsługą prawną JTBS "Daszek" sp. z o. o. w Jastrzębiu-Zdroju.

Termin składania ofert do 04 października (środa) 2023 roku do godziny 14.00.

Zapytanie ofertowe nr ZAP/U/17/2023 - [zobacz]

Załączniki:

1. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy do Zapytania ofertowego nr ZAP/U/17 2023 - [zobacz]

2. Załącznik nr 2 - Projekt Umowy do Zapytania ofertowego nr ZAP/U/17/2023 - [zobacz]

Zawiadamiamy:

Otwarcie ofert nastąpiło 04 października 2023 roku po godzinie 14.00.

Wpłynęło 19 ofert. 

Zarząd JTBS "Daszek" sp. z o. o. zaprosił do negocjacji trzy Firmy, które za wykonanie usługi zaoferowały najkorzystniejsze ceny dla Zamawiajacego.

W wyniku negocjacji wybrano najkorzystniejszą ofertę Kancelarii Radcy Prawnego Damiana Jeszki z siedzibą w Żorach.

Zapytanie ofertowe nr ZAP/U/16/2023

Jastrzębskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Daszek" sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na wybór Wykonawcy usługi w zakresie wykonania niezbędnych prac związanych z modernizacją elewacji w pawilonie handlowo-usługowym w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Turystycznej 63B, będącym w zarządzie JTBS "Daszek" sp. z o. o. w Jastrzębiu-Zdroju.

Termin składania ofert do 26 września (wtorek) 2023 roku do godziny 15.00.

Zapytanie ofertowe nr ZAP/U/16/2023 zostało unieważnione ze względu na brak ofert spełniających wymagania Zamawiającego.

Zapytanie ofertowe nr ZAP/U/16/2023 - [zobacz]

Załączniki:

1. Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr ZAP/U/16/2023 - Przedmiar robót - [zobacz]

2. Załacznik nr 2 do Zapytania ofertowego nr ZAP/U/16/2023 - Formularz ofertowy - [zobacz]

3. Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego nr ZAP/U/16/2023 - Projekt Umowy - [zobacz]